Ik kom in Nederland wonen of werken

Verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen?

Als u in Nederland komt wonen of werken, bent u meestal verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Afhankelijk van uw situatie bouwt u dan AOW op of kunt u kinderbijslag krijgen. Komt u te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden mogelijk een nabestaandenuitkering Anw.

U bent dan niet meer sociaal verzekerd in het land waarin u daarvoor woonde of werkte. 

Geef antwoord op een paar vragen en lees of u verzekerd bent voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

 

Kijk zelf of u verzekerd bent

1Gaat u in Nederland wonen?