Wet langdurige zorg

Wlz en de Zorgverzekeringswet

Als u verzekerd bent voor de Wlz dan bent u automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet zorgt ervoor dat u verzekerd bent voor de kosten van medische zorg.

Dit betekent wel dat u een Nederlandse zorgverzekering moet afsluiten. Daarbij kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten, maar dat is niet verplicht. Met een aanvullende verzekering verzekert u zich tegen kosten die de basisverzekering niet vergoedt.

Kies zelf bij welke Nederlandse zorgverzekeraar u uw zorgverzekering wilt afsluiten.

Bent u verzekerd voor de Wlz

Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Ook al heeft u al een buitenlandse of internationale zorgverzekering en worden de zorgkosten in Nederland door die verzekering vergoed.

Bent u niet verzekerd voor de Wlz

Dan bent u ook niet verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. U kunt dan geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Als u een buitenlandse of een internationale zorgverzekering heeft, dan kunt u mogelijk wel gebruik maken van zorg in Nederland. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.