Wet langdurige zorg

Onze taak als SVB

De Wlz is een volksverzekering net zoals de AOW of de kinderbijslag. U bent automatisch verzekerd als u in Nederland woont of werkt.

Wij beoordelen alleen of u wel of niet verzekerd bent voor de Wlz. Soms is het namelijk niet direct duidelijk of u in Nederland verzekerd moet zijn. Bijvoorbeeld als u in meerdere landen werkt of als u vanuit het buitenland in Nederland gaat studeren.