Wet langdurige zorg

Wat is de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft. De kosten voor deze zorg worden uit de Wlz vergoed.

De Wlz-verzekering hoeft u niet zelf af te sluiten. U bent automatisch verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt.