Wet langdurige zorg

U werkt voor een volkenrechtelijke organisatie in Nederland

Bent u in dienst van een volkenrechtelijke organisatie die in Nederland is gevestigd? Bijvoorbeeld de NAVO of de Europese Unie? Dan bent u verzekerd volgens de sociale verzekeringsregeling van die organisatie. U bent dan niet verzekerd voor de Wlz.

Werkt u naast uw werkzaamheden bij de volkenrechtelijke organisatie ook ergens anders in Nederland? Of ontvangt u een uitkering uit Nederland zoals AOW-pensioen of een werkloosheidsuitkering? Dan bent u wel verzekerd voor de Wlz .

Wilt u een beslissing waarin staat dat u wel of niet verzekerd bent voor de Wlz? Bijvoorbeeld omdat u een brief van het CAK heeft ontvangen? Vraag dan een onderzoek om verzekering Wlz bij ons aan. Stuur de bewijsstukken van werken voor een volkenrechtelijke organisatie mee.