Wet langdurige zorg

Stage lopen, bijbaan of onderzoekswerkzaamheden

Loopt u stage? Of heeft u een bijbaan of doet u onderzoekswerkzaamheden? Dan bent u mogelijk verzekerd voor de Wlz.

U loopt stage

U bent verzekerd voor de Wlz als u stage loopt en een stagevergoeding van tenminste het voor u geldende Nederlandse minimumloon ontvangt (inclusief onkostenvergoeding).

Hou er rekening mee dat kost en inwoning ook een vergoeding of beloning kan zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

U heeft een bijbaantje

Komt u vanuit het buitenland en studeert u in Nederland? Dan bent u verzekerd als u een bijbaantje in Nederland heeft. Het maakt niet uit hoeveel uren u werkt en hoe hoog uw salaris is.

U doet onderzoekswerkzaamheden

Bent u in Nederland als beurspromovendus of promotiestudent en doet u onderzoek? Dan bent u verzekerd voor de Wlz als:

  • u wetenschappelijk onderzoek doet op basis van een begeleidingsovereenkomst, en
  • u aanwezigheidsplicht heeft en wordt ingeroosterd om onderwijs te geven, en
  • u toestemming moet vragen aan de universiteit als u ergens anders wilt gaan werken, en
  • u instructies krijgt van de promotor, en
  • de intellectuele eigendomsrechten van uw proefschrift het eigendom worden van de universiteit, en
  • een vergoeding krijgt die rechtstreeks door de Nederlandse universiteit wordt betaald. 

Ontvangt u een Europese of internationale beurs? Dan heeft u geen dienstbetrekking met een Nederlandse universiteit en bent u niet verzekerd voor de Wlz. U kunt alleen verzekerd zijn voor de Wlz als u in Nederland woont.

U bent assistent in opleiding

U bent een assistent in opleiding (aio) en u ontvangt loon. Dan bent u verzekerd voor de Wlz.