Wet langdurige zorg

U doet andere werkzaamheden in Nederland

In sommige situaties bent u niet verzekerd in Nederland voor de Wlz als u wel in Nederland woont of werkt. Dat is als u werkt:

  • als ambtenaar voor een ambassade of consulaat van een ander land.
  • voor de overheid van een ander land of voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten.
  • in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever, vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland. Er kunnen andere regels gelden als u binnen de EU werkt of in een land waarmee Nederland afspraken heeft over sociale zekerheid. 
  • in Nederland en daarnaast ook in een ander land.

Doet u in Nederland ander werk en wilt u weten of u verzekerd bent? Vraag dan een onderzoek om verzekering Wlz bij ons aan. Stuur uw bewijsstukken van uw werkzaamheden mee.