Wet langdurige zorg

U werkt als zelfstandige (DGA)

Bent u directeur grootaandeelhouder (DGA), of werkt u voor uw eigen BV? Dan wordt u door ons gezien als zelfstandige.

Woont u niet in Nederland maar werkt u in Nederland als zelfstandige? Dan bent u verzekerd voor de Wlz als u:

  • in Nederland werkt voor een Nederlandse onderneming, of
  • op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) werkt voor een Nederlandse onderneming. Dit is een gebied voor de kust van Nederland, of
  • winst uit een Nederlandse onderneming  krijgt.

Werkt u voor een Nederlandse onderneming, maar doet u uw werkzaamheden buiten Nederland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u inkomen uit een Nederlandse onderneming krijgt. U moet daadwerkelijk in Nederland werken.

U werkt in twee of meer EU-, EER-landen of Zwitserland

Als u in twee of meer landen werkt, gelden er misschien andere regels.