Wet langdurige zorg

U bent vrijwilliger

Werkt u als vrijwilliger dan bent u verzekerd voor de Wlz als u:

  • de aanwijzingen en instructies van een leidinggevende opvolgt, en
  • vergoeding ontvangt (zowel in geld als in natura) hoger dan:
    - € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar of € 4,50 per uur als u 23 jaar of ouder bent; of
    - € 170 per maand; of
    - € 1.700 per jaar.

Wordt het werk niet meer als vrijwilligerswerk gezien maar als betaald werk, dan bent u verzekerd voor de Wlz.