Wet langdurige zorg

U bent gedetacheerd naar Nederland

U bent gedetacheerd als u voor een buitenlandse werkgever tijdelijk werkt in Nederland. U blijft verzekerd in het andere land en bent niet verzekerd voor de Wlz als:

  • uw buitenlandse werkgever gevestigd is in een EU-/EER-land of een verdragsland, én
  • u een detacheringsverklaring (A1, 101, Certificate of Coverage) heeft.

Wilt u een beslissing waarin staat dat u wel of niet verzekerd bent voor de Wlz? Bijvoorbeeld omdat u een brief van het CAK heeft ontvangen? Vraag dan een onderzoek om verzekering Wlz bij ons aan. Stuur een kopie van uw detacheringsverklaring mee bij uw verzoek.