Wet langdurige zorg

U woont in Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de Wlz.

Soms is het niet duidelijk waar iemand woont. Een inschrijving op een adres in Nederland is niet altijd voldoende. Het is belangrijk dat u een duurzame band met Nederland heeft. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • of u in Nederland werkt;
  • waar uw gezin verblijft;
  • of u een woning in Nederland heeft;
  • waarom u naar Nederland bent gekomen.

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan heeft u ook een geldige verblijfsvergunning nodig om verzekerd te zijn voor de Wlz. Vraag dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland kunt wonen. Ook als u bijvoorbeeld met een Nederlander of iemand anders uit de EU getrouwd bent.