Wet langdurige zorg

U verblijft tijdelijk in Nederland

Verblijft u korter dan een jaar in Nederland? Bijvoorbeeld omdat u op zoek bent naar werk of omdat u uw familie bezoekt? Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz. Heeft u betaalde werkzaamheden in Nederland? Dan bent u misschien wel verzekerd voor de Wlz.

Als u na een jaar nog steeds in Nederland woont, dan kunt u na dit jaar verzekerd zijn voor de Wlz. Daarbij is wel belangrijk dat u op korte termijn niet weer uit Nederland vertrekt.

Bent u naar Nederland gekomen om te studeren

Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz.

Heeft u betaalde werkzaamheden in Nederland

Dan bent u mogelijk wel verzekerd voor de Wlz.