Wet langdurige zorg

U bent een gezinslid

Als u in Nederland woont, bent u verzekerd voor de Wlz. Maar als uw partner of gezinslid bijvoorbeeld buiten Nederland werkt, naar Nederland gedetacheerd is of een pensioen of uitkering uit het buitenland krijgt, bent u vaak niet verzekerd. Kijk welke situatie op u van toepassing is:

 • Uw partner of gezinslid werkt buiten Nederland

  Uw partner of gezinslid werkt in een EU- , EER-land, verdragsland of Zwitserland

  Werkt uw partner of gezinslid in een EU-, EER-land, verdragsland, of Zwitserland, dan bent u niet verzekerd voor de Wlz als:

  • u niet werkt, en
  • u geen Nederlandse sociale-verzekeringsuitkering ontvangt, en
  • uw partner of gezinslid op grond van werken wettelijk verplicht verzekerd is tegen ziektekosten in een EU- en EER-land, verdragsland of Zwitserland, en
  • u meeverzekerd bent.

  Zijn uw kinderen verzekerd voor de Wlz

  Als uw kinderen jonger zijn dan 18 en zelf niet werken, dan zijn ze verzekerd voor de Wlz als één ouder in Nederland werkt en de andere ouder in een EU-, EER-land of Zwitserland.

  Kinderen zijn niet verzekerd als:

  • beide ouders werken in een EU-, EER-land of Zwitserland en de kinderen zijn meeverzekerd, of
  • één van de ouders werkt in een EU-, EER-land of Zwitserland, de andere ouder werkt niet én de kinderen zijn meeverzekerd met de werkende ouder.
  U kunt met het verdragsformulier S1/(E)106 aantonen dat u buiten Nederland bent (mee)verzekerd. Dit formulier kunt u opvragen bij uw buitenlandse zorgverzekeraar.

  CZ Verdragspolis

  Met het verdragsformulier S1/(E)106 meld u zich aan bij CZ. CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie doet voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn. U ontvangt van CZ een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis. Vul dit formulier in en lever het samen met het verdragsformulier S1/(E)106 in bij CZ. Lees meer over de Verdragspolis bij CZ.

  Uw partner of gezinslid werkt buiten Nederland in een ander land dan een EU-, EER-, verdragsland of Zwitserland

  Werkt uw partner of gezinslid in een ander land dan een EU-, EER-land, verdragsland of Zwitserland? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw verzekering voor de Wlz. Als u in Nederland woont of werkt, bent u verzekerd voor de Wlz.
 • Uw partner of gezinslid is gedetacheerd naar Nederland

  Woont u in Nederland? En is uw partner of gezinslid gedetacheerd? Kijk uit welk land uw partner of gezinslid gedetacheerd is om te zien of u verzekerd bent voor de Wlz.

  Uw partner is gedetacheerd vanuit Australië, Canada, India, Israël, Japan, Macedonië, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten of Zuid Korea

  U blijft sociaal verzekerd in het andere land. U bent niet voor de Wlz verzekerd als u:

  • niet in Nederland werkt, en
  • geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt.

  U kunt aantonen dat u sociaal verzekerd blijft in een ander land, met een detacheringsverklaring (A1/Certificate of Coverage).

  Uw partner is gedetacheerd vanuit een EU-land, EER-land of één van de volgende verdragslanden of Zwitserland

  U bent niet verzekerd voor de Wlz als u:

  • niet in Nederland werkt, en
  • geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt, en
  • uw partner of gezinslid wettelijk verzekerd is tegen ziektekosten in een EU- en EER-land, verdragsland of Zwitserland, en
  • meeverzekerd bent met uw partner of gezinslid.

  U kunt met het verdragsformulier S1/(E)106 aantonen dat u buiten Nederland bent (mee)verzekerd. Dit formulier kunt u bij uw buitenlandse zorgverzekeraar opvragen.


  CZ Verdragspolis

  Met het verdragsformulier S1/(E)106 kunt u zich aanmelden bij CZ. CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie doet voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn. U ontvangt van CZ een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis. Vul dit formulier in en lever het samen met het verdragsformulier S1/(E)106 in bij CZ. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Verdragspolis van CZ.

 • Uw partner of gezinslid werkt bij een volkenrechtelijke organisatie

  Uw partner of gezinslid werkt bij een volkenrechtelijke organisatie in Nederland 

  Werkt uw partner of gezinslid bij een volkenrechtelijke organisatie, zoals EUROPOL of het Internationaal Strafhof? Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz als u: 

  • niet werkt, en
  • geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt, en
  • onder de sociale zekerheidsregeling valt van de volkenrechtelijke organisatie. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen Nederland en de volkenrechtelijke organisatie.

  Valt u niet onder de sociale zekerheidsregeling van de volkenrechtelijke organisatie? En wilt u niet verzekerd zijn voor de Wlz? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

  Uw partner of gezinslid werkt bij een volkenrechtelijke organisatie buiten Nederland

  Als uw partner of gezinslid werkzaam is bij een volkenrechtelijke organisatie buiten Nederland, bijvoorbeeld de Wereldbank of de Verenigde Naties, dan heeft dit geen gevolgen voor uw verzekering voor de Wlz. Als u in Nederland woont of werkt, bent u verzekerd voor de Wlz.

  Wilt u niet verzekerd zijn voor de Wlz? Dan kunt u ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw, kinderbijslag en de Wlz.

 • Uw partner of gezinslid ontvangt een pensioen of uitkering van een volkenrechtelijke organisatie (in Nederland of buiten Nederland)

  Als uw partner of gezinslid een pensioen of uitkering ontvangt van een volkenrechtelijke organisatie, dan bent u niet verzekerd voor de Wlz als u:

  • niet werkt, en
  • geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt, en
  • tegen ziektekosten verzekerd bent via de volkenrechtelijke organisatie. U bent minimaal verzekerd voor opname en verpleging in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging en verzorging voor minimaal € 250.000 per persoon per jaar.

  Ontvangt u AOW? Dan bent u wel verzekerd voor de Wlz. Wilt u niet verzekerd zijn voor de Wlz? Dan kunt u ontheffing aanvragen. 

 • Uw partner of gezinslid ontvangt een pensioen of uitkering van buiten Nederland.

  Uw partner of gezinslid ontvangt een wettelijk pensioen of uitkering uit een EU-, EER-land, en verdragsland of Zwitserland


  Ontvangt uw partner of gezinslid een wettelijk pensioen of uitkering uit een EU-, EER-land, en verdragsland of Zwitserland? Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz als:

  • uw partner of gezinslid op grond van dat pensioen of uitkering wettelijk verplicht verzekerd is tegen ziektekosten in een EU- en EER-land, verdragsland of Zwitserland, en
  • u meeverzekerd bent.
  Met het verdragsformulier S1/(E)121 kunt u laten zien dat u (mee)verzekerd bent in een ander land. Dit formulier krijgt u van uw buitenlandse zorgverzekeraar.

  CZ Verdragspolis 

  Met het verdragsformulier S1/(E)121 kunt u zich aanmelden bij CZ. CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie doet voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn. U ontvangt van CZ een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis. Vul dit formulier in en lever het samen met het verdragsformulier S1/(E)121 in bij CZ. Lees meer over de Verdragspolis bij CZ.

  Uw partner of gezinslid ontvangt een pensioen of uitkering uit een ander land

  Ontvangt uw partner of gezinslid een pensioen of uitkering uit een ander land? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw verzekering voor de Wlz. Als u in Nederland woont of werkt, bent u verzekerd voor de Wlz.