Wet langdurige zorg

Studeren in Nederland

U studeert in Nederland

U bent meestal niet verzekerd voor de Wlz als u naar Nederland komt om te studeren. U bent niet verzekerd omdat wij er vanuit gaan dat u niet in Nederland woont. Ook al verblijft u in Nederland en staat u in Nederland ingeschreven. U blijft dan een duurzame band met uw land van herkomst houden omdat:

  • uw verblijf in Nederland tijdelijk is (zolang de studie duurt), en
  • de familiebanden blijven bestaan, en
  • u tijdelijk in Nederland verblijft in een kamer of studentenwoning, en
  • u van plan bent om na afloop van de studie uit Nederland te vertrekken.

Maar gaat u betaalde werkzaamheden in Nederland doen? Krijgt u bijvoorbeeld een bijbaantje, stage of vrijwilligerswerk? Dan bent u mogelijk wel verzekerd voor de Wlz.

Wanneer studeert u

U studeert in Nederland als u meer dan 19 uur per week besteedt aan onderwijs of een beroepsopleiding. Praktische lessen of werkzaamheden die verplicht gegeven worden, schooluren, huiswerkuren en reistijd van en naar de opleiding tellen ook mee.

Voorwaarden zijn dat de opleiding:

  • wordt gegeven onder deskundige begeleiding of toezicht;
  • voorbereidt op een examen dat een diploma oplevert;
  • ervoor zorgt dat iemand kan werken waarvoor hij wordt opgeleid.

U heeft betaalde werkzaamheden naast uw studie

Heeft u betaalde werkzaamheden naast uw studie? Dan bent u mogelijk wel verzekerd voor de Wlz.