Wet langdurige zorg

U heeft een uitkering of pensioen van een volkenrechtelijke organisatie

Woont u in Nederland en ontvangt u een uitkering of een pensioen van een volkenrechtelijke organisatie, zoals de NAVO of de Europese Unie? Dan bent u verzekerd voor de Wlz.

In de volgende situatie bent u niet verzekerd:

  • u werkt niet in Nederland, en
  • u bent tegen ziektekosten verzekerd via de volkenrechtelijke organisatie. U bent minimaal verzekerd voor opname en verpleging in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging en verzorging voor minimaal € 250.000 per persoon per jaar.

U kunt ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw en de kinderbijslag. Dit wil zeggen dat u daarvoor geen premies hoeft te betalen. U bouwt dan geen AOW-pensioen op en u kunt geen kinderbijslag krijgen. Uw nabestaanden kunnen dan ook geen Anw-uitkering krijgen.