Wet langdurige zorg

U heeft een uitkering of een pensioen uit het buitenland

Woont u in Nederland en krijgt u een wettelijke uitkering of pensioen uit het buitenland? Kijk dan hieronder welke situatie bij u past om te zien of u verzekerd bent voor de Wlz.

 • U ontvangt een uitkering of pensioen uit een EU-, EER-land of Zwitserland

  Ontvangt u een uitkering of pensioen uit een EU- en EER-land of Zwitserland? Kijk dan welke situatie op u van toepassing is:

  U heeft een kortdurende uitkering

  Dit is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering. U bent dan niet verzekerd voor de Wlz in Nederland. U bent sociaal verzekerd in het land dat uw uitkering betaalt.

  U heeft een langdurige uitkering

  Dit is bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ouderdomspensioen uit het buitenland. U bent sociaal verzekerd in Nederland, maar niet voor de Wlz.

  Hoe nu verder

  • Sluit een zorgverzekering af in het buitenland
   Sluit een zorgverzekering af in het land dat uw uitkering of pensioen betaalt. Geef bij uw buitenlandse zorgverzekeraar aan dat u in Nederland woont. U ontvangt dan het Europese verdragsformulier S1 (E106 of E121) van uw buitenlandse zorgverzekeraar. Met dit formulier kunt u aantonen dat u wettelijk verzekerd bent voor ziektekosten in het buitenland en dat u recht heeft op zorg in Nederland.
  • Meld u aan bij CZ
   Heeft u het Europese verdragsformulier S1 (E106 of E121) ontvangen? Meld u dan aan bij CZ. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie doet voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn. U ontvangt van CZ een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis. Vul dit formulier in en lever het samen met het verdragsformulier S1 in bij CZ.
 • U ontvangt een uitkering of pensioen uit een verdragsland

  Een verdragsland is een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over sociale verzekeringen. Als u een uitkering of pensioen uit zo'n land ontvangt, dan bent u niet verzekerd voor de Wlz.

  Hoe nu verder

  • Sluit een zorgverzekering af in het buitenland
   Sluit een zorgverzekering af in het land dat uw pensioen of uitkering betaalt. Geef bij uw buitenlandse zorgverzekeraar aan dat u in Nederland woont. U ontvangt dan het verdragsformulier 121 van uw buitenlandse zorgverzekeraar. Met dit formulier kunt u aantonen dat u wettelijk verzekerd bent voor ziektekosten in het buitenland en recht heeft op zorg in Nederland.
  • Meld u aan bij CZ
   Heeft u het verdragsformulier 121 ontvangen? Meld u zich dan aan bij CZ. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie doet voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn. U ontvangt van CZ een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis. Vul dit formulier in en lever het samen met het verdragsformulier 121 u in bij CZ. 

  • Meer informatie vindt u op de website van CZ.
 • U ontvangt een uitkering of pensioen uit een ander land
  Nederland heeft geen afspraken gemaakt met het land waarvan u een uitkering of pensioen ontvangt. Omdat u in Nederland woont, bent u verzekerd voor de Wlz.
 • U ontvangt een uitkering of pensioen uit Nederland en uit het buitenland

  Ontvangt u naast uw uitkering of pensioen uit het buitenland ook een Nederlandse uitkering of pensioen? Dan hebben wij meer informatie nodig om te bepalen of u voor de Wlz verzekerd bent.

  Wilt u weten of u verzekerd bent omdat u een brief van het CAK of uw zorgverzekeraar heeft ontvangen? Vraag dan een onderzoek om verzekering Wlz bij ons aan.

Ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw en de kinderbijslag. Dit wil zeggen dat u daarvoor geen premies hoeft te betalen. Dit kan alleen voor pensioen en uitkeringen die lang lopen. U bouwt dan geen AOW-pensioen op en u kunt geen kinderbijslag krijgen. Uw nabestaanden kunnen dan ook geen Anw-uitkering krijgen.