Wet langdurige zorg

Andere situaties

Woont u in Nederland en geldt voor u een andere situatie? En heeft u een verklaring van de SVB nodig over uw verzekering voor de Wlz? Dan kunt u ‘Onderzoek verzekering Wlz’ aanvragen. Wij kunnen dan beoordelen of u verzekerd bent.