Wet langdurige zorg

U verblijft (tijdelijk) buiten Nederland

Verblijft u tijdelijk buiten Nederland? Bijvoorbeeld omdat u studeert of een wereldreis maakt? Dan kan het zijn dat u verzekerd blijft voor de Wlz.

Verblijft u langere periodes buiten Nederland

Dan is het niet altijd duidelijk of u nog in Nederland woont. Als u langer en vaker in het buitenland verblijft, zal uw band met Nederland minder sterk worden. Wij gaan er vanuit dat u in Nederland woont als tussen u en Nederland een duurzame band bestaat. Daarvoor is het belangrijk:

  • waar u de meeste tijd per jaar verblijft;
  • waar u werkt; 
  • waar u een eigen woning heeft; 
  • waar uw gezin verblijft; 
  • op welk adres u bent ingeschreven.

Dit alles samen bepaalt of u wel of geen band met Nederland heeft en of u dus wel of niet verzekerd bent voor de Wlz.

U woont of gaat buiten Nederland wonen

U bent niet (meer) verzekerd voor de Wlz als u:

  • buiten Nederland woont, of 
  • vertrekt naar het buitenland om daar te wonen. 

Ook niet als u nog staat ingeschreven bij een gemeente in Nederland, of een (koop)huis aanhoudt in Nederland. 

Maar woont u buiten Nederland en werkt u in Nederland? Dan bent u vaak wel verzekerd voor de Wlz.