Wet langdurige zorg

U loopt stage, werkt als au pair of vrijwilliger

U doet werkzaamheden in een EU-, EER-land, verdragsland of Zwitserland

Woont u in Nederland en doet u betaald werk in een EU-, EER-land, verdragsland of Zwitserland bijvoorbeeld als au pair, stagiair, onderzoeker of vrijwilliger? Dan kan het zijn dat uw werkzaamheden door dat land gezien worden als arbeid. Ook als u geen loon ontvangt maar een vergoeding.

Neem contact op met de bevoegde instantie in het land waar u werkt om te weten of uw werkzaamheden daar als arbeid worden gezien. Worden uw werkzaamheden niet als arbeid (werken) gezien? Dan blijft u in Nederland verzekerd voor de Wlz.

U loopt stage of doet werkzaamheden als onderzoeker in een ander land

Woont u in Nederland en loopt u stage of werkt u als onderzoeker in een ander land waarvoor u het voor u geldende Nederlandse minimumloon ontvangt (inclusief onkostenvergoeding)?

Dan bent u niet verzekerd als u:

  • langer dan 3 maanden werkzaamheden doet.

Hou er rekening mee dat kost en inwoning ook een vergoeding of beloning kan zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

U werkt als au pair of vrijwilliger in een ander land

Woont u in Nederland en werkt u als au pair of vrijwilliger in een ander land, en ontvangt u hier een vergoeding voor?

Dan bent u niet verzekerd als u:

  • langer dan 3 maanden werkzaamheden doet, en 
  • hiervoor een vergoeding ontvangt van minimaal € 2,50 bruto per uur (als u jonger bent dan 23 jaar), of 
  • hiervoor een vergoeding ontvangt van minimaal € 4,50 bruto per uur (als u 23 jaar of ouder bent), of 
  • meer dan € 170 bruto per maand, of 
  • meer dan € 1.700 bruto per jaar.

Houd er rekening mee dat kost en inwoning ook een vergoeding of beloning kan zijn.