Wet langdurige zorg

U werkt als zelfstandige (DGA)

Bent u directeur grootaandeelhouder (DGA), of werkt u voor uw eigen bv? Dan wordt u door ons gezien als zelfstandige.

U werkt in een EU-, EER-land of Zwitserland

Als u in Nederland woont maar in een ander EU- EER-land of Zwitserland werkt, dan bent u niet verzekerd voor de Wlz.

U werkt in twee of meer EU-, EER-landen of Zwitserland

Lees meer over werken in twee of meer EU, EER-landen of Zwitserland.

U werkt in een verdragsland

Woont u in Nederland en werkt u in één van de volgende verdragslanden:

  • Canada (exclusief Québec)
  • Verenigde Staten  

Dan bent u verzekerd voor de Wlz.

Werkt u in één van de volgende verdragslanden:

  • Chili
  • India
  • Japan
  • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
  • Eiland Man
  • Macedonië
  • Tunesië
  • Turkije           

Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u in Nederland woont.

U werkt in een ander land

Woont u in Nederland en werkt u in een ander land? Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz, behalve als u korter dan 3 maanden buiten Nederland werkt. Ziekte of verlof tellen mee voor de gewerkte periode(n).