Wet langdurige zorg

U gaat op wereldreis (of u gaat backpacken)

Als u in het buitenland gaat reizen, blijft u meestal verzekerd voor de Wlz.  Het maakt niet uit of u wel of niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. U blijft verzekerd omdat wij er vanuit gaan dat u in Nederland woont. Ook al bent u op reis, blijft u een duurzame band met Nederland houden omdat:

  • uw verblijf in het buitenland tijdelijk is, en
  • de familiebanden met Nederland blijven bestaan, en
  • het verblijf op één plaats kort is, en
  • u de bedoeling heeft om na afloop  van de reis terug te keren naar Nederland.

Uw verzekering voor de Wlz kan veranderen als u betaalde werkzaamheden gaat doen buiten Nederland.