Wet langdurige zorg

U bent een gezinslid

Als u niet in Nederland woont of werkt, bent u niet verzekerd voor de Wlz. Maar als uw partner of gezinslid bijvoorbeeld in Nederland werkt of vanuit Nederland gedetacheerd is, dan kunt u wel verzekerd zijn voor de Wlz. Of u kunt misschien medische zorg in uw woonland krijgen op kosten van Nederland. Kijk welke situatie op u van toepassing is:

 • Uw partner of gezinslid werkt in Nederland

  U woont in een EU-, EER- of verdragsland en uw gezinslid werkt in Nederland

  Als u niet in Nederland woont of werkt, maar in een EU-, EER- of verdragsland of Zwitserland dan bent u niet verzekerd voor de Wlz. Daarom kunt u geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Maar werkt uw partner of gezinslid in Nederland en is hij of zij hierdoor verzekerd voor de Wlz? Dan kunt u misschien medische zorg in uw woonland krijgen op kosten van Nederland. 

  Hoe nu verder
  • Uw verzekerde gezinslid kan bij zijn Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier S1 of het formulier (E)106 opvragen.
  • De zorgverzekeraar in uw woonland onderzoekt of u en uw eventuele overige gezinsleden recht hebben op ‘meeverzekering’. Zo ja, dan vermeldt de zorgverzekeraar de meeverzekerde gezinsleden op de achterkant van het formulier S1 of het formulier (E)106. 
  • De zorgverzekeraar stuurt dit formulier daarna naar het CAK. 
  • Het CAK registreert de meeverzekerde gezinsleden.
  Lees meer op de website van het CAK 

  U woont in een ander land dan een EU-, EER- of verdragsland en uw partner of gezinslid werkt in Nederland

  Als u niet in Nederland woont of werkt, dan bent u niet verzekerd voor de Wlz.
 • Uw partner of gezinslid is vanuit Nederland gedetacheerd naar een EU-, EER-land of één van de volgende verdragslanden

  Uw partner of gezinslid is gedetacheerd naar een EU-, EER-land of één van de volgende verdragslanden.

  Als u niet in Nederland woont of werkt, bent u niet verzekerd voor de Wlz. Daarom kunt u geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Maar is uw partner of gezinslid gedetacheerd en hierdoor verzekerd voor de Wlz? Dan kunt u misschien medische zorg in uw woonland krijgen op kosten van Nederland.

  Hoe nu verder

  • Uw verzekerde gezinslid, kan bij zijn Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier S1 of het formulier (E)106 opvragen.
  • De zorgverzekeraar in uw woonland onderzoekt of u en uw eventuele overige gezinsleden recht hebben op ‘meeverzekering’. Zo ja, dan vermeldt de zorgverzekeraar de meeverzekerde gezinsleden op de achterkant van het formulier S1 of het formulier (E)106. 
  • De zorgverzekeraar stuurt dit formulier vervolgens naar het CAK.
  • Het CAK registreert de meeverzekerde gezinsleden.

 • Uw partner of gezinslid is vanuit Nederland gedetacheerd naar Australië, Canada (inclusief Quebec), India, Israël, Macedonië, Verenigde Staten of Zuid Korea

  U bent verzekerd voor de Wlz in Nederland omdat Nederland een verdrag heeft gesloten met deze landen.

  U bent niet voor de Wlz verzekerd als u:

  • buiten Nederland werkt, of
  • een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt.
  Met een detacheringsverklaring (A1/certificate of coverage) kunt u laten zien dat u in Nederland sociaal verzekerd bent. U heeft deze nodig als uw zorgverzekeraar vraagt om een verklaring van de SVB. 
 • Uw partner of gezinslid is vanuit Nederland gedetacheerd naar één van de volgende landen: Chili, Egypte, Japan, Nieuw Zeeland, Uruguay
  Als u niet in Nederland woont of werkt, bent u niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als uw partner of gezinslid verzekerd is voor de Wlz. U kunt geen zorg krijgen in uw woonland op kosten van Nederland omdat met deze landen geen afspraken zijn gemaakt over vergoeding van ziektekosten.
 • Uw partner of gezinslid ontvangt een Nederlandse uitkering of pensioen

  Woont u buiten Nederland en krijgt uw partner of gezinslid een uitkering of pensioen uit Nederland? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw verzekering voor de Wlz. Als u niet in Nederland woont of werkt, bent u niet verzekerd voor de Wlz.

  U kunt misschien medische zorg in uw woonland krijgen op kosten van Nederland.

  Lees meer op de website van het CAK

 • Andere situaties

  In de volgende situaties bent u verzekerd voor de Wlz als u niet in Nederland woont of werkt.

  • Uw partner of gezinslid werkt als ambtenaar voor een ambassade of consulaat van Nederland
  • Uw partner of gezinslid werkt voor de Nederlandse overheid.
  Dit geldt alleen als u zelf niet buiten Nederland werkt en geen buitenlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt.