Wet langdurige zorg

U ontvangt een Nederlandse uitkering of pensioen

Woont u in een EU-, EER-land of Zwitserland en krijgt u een uitkering of pensioen uit Nederland? Kijk dan hieronder welke situatie bij u past om te zien of u verzekerd bent voor de Wlz.

U heeft een kortdurende uitkering

Dit is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering. U bent dan verzekerd voor de Wlz in Nederland.

Meld u aan bij het CAK. U kunt misschien medische zorg in uw woonland krijgen. Het CAK beslist dit. U ontvangt dan van het CAK een verdragsformulier S1 (voorheen E121). Dit is een verklaring dat u recht heeft op medische zorg in uw woonland. Neem voor meer informatie contact op met het CAK.

U heeft een langdurige uitkering of pensioen

Dit is bijvoorbeeld een AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw, WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) of een pensioen. U bent niet verzekerd voor de Wlz in Nederland.

Meld u aan bij het CAK. U kunt misschien medische zorg in uw woonland krijgen. Het CAK beslist dit. U ontvangt dan van het CAK een verdragsformulier S1 (voorheen E121). Dit is een verklaring dat u recht heeft op medische zorg in uw woonland. Neem voor meer informatie contact op met het CAK.

U woont in een ander land

Ontvangt u een uitkering of pensioen uit Nederland en woont u in een ander land dan een EU-, EER-land of Zwitserland? Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz. U kunt misschien medische zorg in uw woonland krijgen. Het CAK beslist dit. U ontvangt dan van het CAK een verdragsformulier 121. Dit is een verklaring dat u recht heeft op medische zorg in uw woonland. Neem voor meer informatie contact op met het CAK.