Wet langdurige zorg

Andere situaties

Geldt voor u een andere situatie

En wilt u weten of u verzekerd bent omdat u een brief van het CAK of uw zorgverzekeraar heeft ontvangen? Dan kunt u ons vragen dit voor u te beoordelen. Lees onder ‘Onderzoek verzekering Wlz aanvragen’ wat u kunt doen.

  • Bent u gedetineerd
    Geef dan aan uw Nederlandse zorgverzekeraar door dat u gedetineerd bent. Uw zorgverzekeraar beslist of uw zorgverzekering opgeschort kan worden zolang u in detentie bent. Is uw detentie afgelopen? Meld dit dan weer bij uw zorgverzekeraar.