Wet langdurige zorg

Bezwaar en beroep

Vaak komen we er samen wel uit

Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Bel ons dan. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen. Komen we er niet uit of u ontevreden over de oplossing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Hoe maakt u bezwaar

Zet in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer (BSN) of uw registratienummer (deze vindt u in onze brief)
 • uw telefoonnummer
 • de datum van uw bezwaar
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
 • de beslissing die de SVB volgens u zou moeten nemen
 • uw handtekening

Stuur uw brief en eventueel documenten die van belang kunnen zijn, naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u ‘bezwaarschrift’. Wilt u iemand machtigen om de brief voor u te schrijven, stuur dan ook machtiging mee.

Hoorzitting om uw bezwaar toe te lichten

Misschien wilt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift. Neem dan contact met ons op voor om een afspraak te maken voor een gesprek. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Uw gemachtigde mag ook voor u spreken. Soms is een hoorzitting niet mogelijk of nodig. Als dat zo is, leggen wij u meteen uit waarom. Wilt u uw dossier inzien voor de hoorzitting? Dan kan dit uiteraard.

Onkosten vergoeding als wij een fout hebben gemaakt

Kosten die u heeft moeten maken voor uw bezwaar kunnen we vergoeden. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele rechtsbijstand, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens het verloop van de bezwaarprocedure.

Niet eens met beslissing op bezwaar? In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

 • Bezwaar maken als u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont
  U kunt er dan voor kiezen om de bezwaarprocedure bij de SVB over te slaan en binnen 6 weken rechtstreeks in beroep te gaan bij het ‘Gerecht in eerste aanleg’ op Bonaire. Het adres is: Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire. U stelt beroep in met een brief.