Wet langdurige zorg home

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Als u verzekerd bent voor de Wlz dan bent u automatisch verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).