Wet langdurige zorg

Uw zorgverzekeraar vraagt om een verklaring van de SVB

Vraagt uw zorgverzekeraar om een verklaring van de SVB? Dan is het volgende belangrijk bij uw aanvraag.

Wat moet u weten voor uw aanvraag

  • Gaat u naar het buitenland? Bijvoorbeeld om stage te lopen of een wereldreis (backpacken) te maken? Dan kunnen we u pas een beslissing sturen als u daadwerkelijk bent begonnen met uw stage of uw wereldreis. Stuur uw aanvraag daarom niet eerder dan 8 weken van tevoren.
  • Gaat u werken in een EU-, EER-land of Zwitserland. Bijvoorbeeld als au pair of stagiair? Vraag dan bij de bevoegde instantie in dat land of uw werkzaamheden daar als ‘werkzaamheden in loondienst’ of als ‘werkzaamheden anders dan in loondienst’ worden gezien. Vraag bij de bevoegde instantie om een verklaring hiervan en stuur deze mee met uw aanvraag. Wij kunnen dan sneller beslissen of u verzekerd bent voor de Wlz.
  • Stuur alle belangrijke bewijsstukken mee. Bijvoorbeeld een detacheringsverklaring of ¬†bewijsstukken over uw werkzaamheden als zelfstandige, au pair of stagiair.
  • Vermeld waarom u de verklaring nodig heeft en geef zo goed mogelijk aan hoe uw situatie is.
  • Heeft u een verklaring nodig voor een bepaalde periode? Vermeld dit dan op uw aanvraag.