Wet langdurige zorg

U heeft een brief ontvangen van het CAK

Waarom krijgt u een brief waarin staat dat u onverzekerd bent? 

Het CAK is een overheidsorganisatie die controleert of iedereen die volgens de Zorgverzekeringswet verzekerd is ook een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. Staat u in Nederland ingeschreven en heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Dan kunt u een brief van het CAK krijgen waarin staat dat u onverzekerd bent.

Heeft u al een ziektekostenverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar of een buitenlandse verzekeraar? Of heeft u vragen over de boete die het CAK heeft opgelegd. Lees dan op de website van het CAK wat u moet doen of neem contact met hen op.

Waarom verwijst het CAK u naar ons

Iedereen die verzekerd is voor de Wlz, is automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat u een Nederlandse zorgverzekering moet hebben.

Wij beoordelen of u verzekerd bent voor de Wlz. Denkt u na het lezen van onze website dat u niet verzekerd bent voor de Wlz? En heeft u een brief ontvangen van het CAK? Vraag dan een ‘Onderzoek verzekering Wlz’ aan.

Belangrijk bij uw aanvraag

  • Stuur alle bewijsstukken mee. Bijvoorbeeld een detacheringsverklaring, bewijsstukken over uw werkzaamheden als au pair of stagiair of documenten waaruit blijkt sinds wanneer u buiten Nederland werkt.
  • Heeft u een verklaring nodig voor een bepaalde periode? Vermeld dit op uw aanvraag.

Heeft u de beslissing over uw Wlz-verzekering van ons ontvangen? Stuur deze dan door naar het CAK.