Wiv

Hoe verloopt de procedure?

Zodra uw aanvraagbrief bij ons is binnengekomen, gaat de procedure als volgt:

 1. u krijgt van ons formulieren toegestuurd. Vul deze in en stuur ze terug,
 2. wij maken met u een afspraak om een sociaal rapport op te stellen,
 3. na dit rapport start het onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen,
 4. vervolgens kan een medische en financiële beoordelingen plaatsvinden,
 5. u ontvangt per brief onze beslissing.

Binnen 7 maanden krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

Klik voor een toelichting op één van onderstaande onderwerpen.

 • Hoe krijgt u een aanvraagformulier?
  U ontvangt eerst een algemeen formulier met het verzoek om dit in te vullen. Als wij dit formulier hebben teruggekregen, sturen wij u een tweede formulier op met vragen over uw medische gegevens.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Bel ons gerust op telefoonnummer 071-5356888.
 • Sociaal rapport
  U wordt uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek vertelt u over uw verzetsactiviteiten, uw persoonlijke omstandigheden en uw gezondheid. U heeft het gesprek met een medewerker van Stichting Pelita, een instelling die is gespecialiseerd in het begeleiden van aanvragen van deelnemers aan het Indisch verzet. Als u wilt, kan een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn.

  De medewerker van Stichting Pelita maakt een rapport op van het gesprek. Hiervan krijg u een afschrift. Stichting Pelita kan u ook meer vertellen over de mogelijkheden van de Wiv en over ondersteuning door maatschappelijk werkers.
 • Onderzoek naar de verzetsactiviteiten
  Stichting Pelita beoordeelt of de verzetsactiviteiten uit het sociaal rapport beschouwd kunnen worden als deelname aan het verzet.

  Vervolgens zoekt zij naar bevestiging van de relevante activiteiten. Hiervoor worden onder andere getuigenverklaringen en archieven van het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie geraadpleegd. De Stichting Pelita informeert ons over de resultaten van het onderzoek en geeft een advies over de erkenning.

  Als we geen bevestiging van uw verzetsactiviteiten kunnen vinden, dan stopt het onderzoek. Dit betekent niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar wel dat wij uw aanvraag moeten afwijzen. Van deze afwijzing ontvangt u van ons een brief.

  Wanneer uw verzetsactiviteiten wel zijn bevestigd, start de medische beoordeling. Als u alleen erkenning als vervolgde heeft gevraagd, stopt het onderzoek hier. U ontvangt hiervan een brief met onze beslissing.
 • Medische beoordeling

  Voor de medische beoordeling maakt onze arts een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij uw artsen of specialisten. Met de verkregen medische informatie beoordeelt onze arts of er een verband is tussen uw gezondheidsklachten en uw verzetsactiviteiten. Ook beoordeelt de arts of u door blijvende gezondheidsschade financiële ondersteuning kunt krijgen.

  Het persoonlijk onderhoud met de arts (pdf, 118 kB)

 • Financieel onderzoek
  Als uit de medische beoordeling blijkt dat u financiële ondersteuning kunt krijgen, vindt een financieel onderzoek plaats. Om de hoogte van het buitengewoon pensioen of de bijdrage in kosten te berekenen, vragen we soms nadere informatie over uw inkomsten.
 • Wanneer kunt u een beslissing verwachten?

  Beslissing

  Het onderzoek duurt maximaal 7 maanden. Na afronding van het onderzoek ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. In onze brief staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing.

  Krijgt u een uitkering of bijdrage in kosten, dan ontvangt u op een later moment nog een berekeningsbeschikking en een betalingsmededeling.