Wiv

Hoe vraagt u Wiv aan?

Stuur een brief aan:

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
postbus 9575
2300 RB  Leiden

Schrijf in de brief uw naam en adres, de datum en dat u een aanvraag doet voor de Wiv.

Wanneer gaat uw financiële ondersteuning in?

De financiële ondersteuning gaat in vanaf de eerste dag van de maand, waarin uw brief bij ons is binnengekomen.

U kunt iemand machtigen

Als u iemand wilt machtigen om uw zaken waar te nemen, vermeld dan de naam en het adres van de gemachtigde. Wij corresponderen daarna met uw gemachtigde.