Wiv

Veranderingen die u moet doorgeven

Bij wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden wordt uw uitkering of bijdrage in kosten vaak opnieuw berekend. Het is daarom van belang om wijzigingen op tijd door te geven.

Hoe geeft u een wijziging door?

U kunt ons een brief of een e-mail sturen, of bellen met ons kantoor.

Neem contact op

Welke veranderingen moet u doorgeven?

Hieronder staan alle veranderingen die u aan ons moet doorgeven, op een rij.

Verhuizing

Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u binnen Nederland naar een ander adres, dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Als u de verhuizing bij uw gemeente meldt, geeft de gemeente uw nieuwe adres aan ons door.

Verhuizen buiten Nederland

Als u naar een ander land verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door. Dat vragen wij u ook te doen als u al buiten Nederland woont en dan verhuist naar een ander land of naar een adres in hetzelfde land.

U verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis

Als u verhuist naar een verzorgingshuis, verandert er niets aan uw buitengewoon pensioen en bijdragen in kosten. Verhuist u naar een verpleeghuis, dan blijft uw pensioen hetzelfde, maar stoppen de bijdragen in kosten vanaf de maand na uw verhuizing als er geen kosten meer worden gemaakt. Over de financiële gevolgen van een dergelijke verhuizing nemen wij vanzelf contact op met u of uw gemachtigde.

Naar boven

Overlijden

Als iemand is overleden die een buitengewoon pensioen of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling. Wij zorgen er ook voor dat de Stichting Pelita wordt geïnformeerd.

Woonde de overledene in Nederland? Geeft u het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door.

Naar boven

Samenwonen of gescheiden gaan wonen

Bij trouwen of samenwonen stellen we het buitengewoon pensioen opnieuw vast. Dit is ook het geval bij scheiden of uit elkaar gaan. De nieuwe vaststelling gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de omstandigheden zijn gewijzigd. Tot het moment van de nieuwe vaststelling wordt een voorschot op de uitkering uitbetaald.

Naar boven

Uw inkomen verandert

Als uw bronnen van inkomsten veranderen stellen we het buitengewoon pensioen opnieuw vast. Dit gebeurt als er een nieuwe bron van inkomsten bij komt of als een bestaande bron van inkomsten komt te vervallen.

Naar boven

U of uw partner bereikt de AOW gerechtigde leeftijd

U of uw partner bereikt de AOW gerechtigde leeftijd. Als u of uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, wordt uw uitkering opnieuw berekend. Uw nieuwe uitkering gaat in op de eerste dag waarin u of uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Wij sturen u vooraf al formulieren toe met vragen over de veranderingen in uw inkomsten, zoals AOW en pensioenen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Bel ons gerust op telefoonnummer 071-5356888.

Naar boven