Wiv

Wat is verzet?

Bij verzet gaat het om activiteiten als:

  • het geregeld verspreiden van illegale bladen,
  • het verlenen van onderdak aan onderduikers,
  • spionage, sabotage en vormen van gewapend verzet.

U moet een behoorlijke bijdrage hebben geleverd aan het verzet. Bij de beoordeling kijken we op welke manier, hoe lang, en hoe vaak u verzet pleegde.