Wiv

Kunt u Wiv krijgen?

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u voldoet aan alle onderstaande voorwaarden, namelijk als u:

  • tijdens de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea heeft deelgenomen aan het verzet tegen de vijandelijke bezettende macht, en
  • daar blijvende lichamelijke of geestelijke gezondheidsschade aan heeft overgehouden, en
  • op de datum van uw aanvraag de Nederlandse nationaliteit had, en
  • niet samenwerkte met de vijand, en u zich ook niet op een andere manier onwaardig heeft gedragen. 

De Wiv is er ook voor (nabestaanden van) mensen die:

  • als militair na de capitulatie van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger in groepsverband hebben doorgevochten;
  • als burger tussen 8 december 1941 en 8 maart 1942 sabotage hebben gepleegd en in verband daarmee door de vijandelijke bezettende macht zijn mishandeld of gedood.

Uitzonderingen

Bij hoge uitzondering kan ook iemand die niet precies onder de voorwaarden valt financiële ondersteuning krijgen.