Wiv

Welke inkomsten zijn van invloed op uw Wiv?

Bij de vaststelling van de hoogte van uw buitengewoon pensioen wordt geheel of gedeeltelijk rekening gehouden met uw andere inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan andere pensioenen of uitkeringen en inkomsten uit vermogen.