Wiv

Welke financiële ondersteuning is mogelijk?

De Wiv geeft financiële ondersteuning in de vorm van:

  • maandelijkse pensioenen
  • bijdragen in kosten

De ingangsdatum van de pensioenen en bijdragen in kosten is de eerste dag van de maand waarin u deze heeft aangevraagd.

Pensioenen

Het buitengewoon pensioen garandeert een individueel vastgesteld inkomen. Dit gegarandeerde inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw mate van invaliditeit. Uw overige inkomsten zoals AOW en particulier pensioen worden door het pensioen maandelijks aangevuld als deze lager zijn dan het gegarandeerde inkomen.

Het pensioen is geen vergoeding voor het achterblijven van vakbekwaamheid, uitbreiding van bedrijf of andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Uitkering als verzetsdeelnemer

U krijgt een pensioen als u ten minste 10% invalide bent door de gezondheidsschade die door het verzet is ontstaan. Bij een invaliditeit van 80% of meer krijgt u een vermeerdering en een vaste vergoeding.

De hoogte van het maandelijkse pensioen

De hoogte van uw pensioen hangt af van uw grondslag, invaliditeitspercentage en uw andere inkomsten. Het vastgestelde bedrag aan pensioen wordt ieder jaar in januari en juli verhoogd met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland. De hoogte van bijdragen in kosten wordt individueel vastgesteld.

Naar boven

Bijdragen in kosten

Maakt u kosten vanwege gezondheidsschade die vanwege het gepleegde verzet is ontstaan? Dan kunt u een bijdrage in deze kosten krijgen. Denkt u hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

De bijdrage is alleen voor de kosten die niet door uw verzekering of een andere instantie worden vergoed. De hoogte van de bijdrage in kosten wordt individueel vastgesteld.

Weduwen of weduwnaars van verzetsdeelnemers kunnen geen bijdrage in kosten krijgen.

Naar boven