Wiv

Wat is de Wiv?

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Azië.

Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige kinderen van verzetsdeelnemers kunnen ondersteuning krijgen.