Wiv

Er is iemand overleden

Als iemand is overleden die een uitkering of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle  andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door.

De uitkering

Was de overleden verzetsdeelnemer alleenstaand, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden.

Laat de overleden verzetsdeelnemer een partner achter, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van  overlijden.

Als nabestaande partner van de verzetsdeelnemer kunt u een nabestaandenuitkering aanvragen. Als wij u al kennen als partner nemen wij contact met u op. Een eventuele uitkering aan de nabestaande gaat in op de eerste dag van de derde maand na de maand waarin de verzetsdeelnemer is overleden.

Bijdragen in kosten

Bijdragen in kosten stoppen met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Bepaalde bijdragen in kosten worden nog tijdelijk doorbetaald aan de achterblijvende partner.

Overlijden van de partner van de vervolgde

Als de partner van een verzetsdeelnemer overlijdt, wordt de uitkering opnieuw vastgesteld. In de hoogte van de toegekende bijdragen in kosten verandert niets.