Wiv

Voorschot of vastgesteld pensioen

Is uw buitengewoon pensioen vastgesteld en is er niets veranderd in uw omstandigheden? Dan krijgt u twee keer per jaar een betalingsmededeling. Hierin staat met hoeveel procent uw pensioen wordt verhoogd.

Is er een wijziging in uw omstandigheden? Dan krijgt u een voorschot tot uw buitengewoon pensioen opnieuw is vastgesteld.