Wiv

Kunt u opnieuw aanvragen?

Heeft u nieuwe gegevens of zijn er nieuwe omstandigheden, dan kunt u altijd opnieuw aanvragen. Als u wilt weten of het zinvol is om opnieuw aan te vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van ons bureau cliëntenservice (tel. +31 (0)71 535 6888).

Opnieuw aanvragen als uw oorlogservaringen niet zijn bevestigd

Als wij geen bevestiging van de relevante gebeurtenissen hebben kunnen vinden betekent dit niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar dat wij uw aanvraag moesten afwijzen. Van deze afwijzing heeft u in dat geval een beschikking ontvangen. Opnieuw aanvragen kan zinvol zijn als u bijvoorbeeld een getuige heeft gevonden die uw oorlogservaringen uit eigen waarneming kan bevestigen.

Opnieuw aanvragen als uw gezondheidsklachten niet door de vervolging komen

Als uw aanvraag is afgewezen omdat uw gezondheidsklachten niet door de vervolging maar door duidelijke andere oorzaken zijn ontstaan, kunt u opnieuw aanvragen als er sprake is van niet eerder beoordeelde gezondheidsklachten. In de praktijk kunnen vooral geestelijke gezondheidsklachten nog op latere leeftijd verschijnen. Nieuwe lichamelijke klachten zijn meer dan 60 jaar na de oorlog meestal een gevolg van ouderdom of slijtage.

Opnieuw aanvragen als uw gezondheidsklachten niet ernstig genoeg zijn

Als uw aanvraag is afgewezen omdat de gezondheidsklachten die door de vervolging zijn ontstaan geen blijvende beperkingen met zich mee brachten, kunt u opnieuw aanvragen als deze gezondheidsklachten zijn verergerd.

Uw uitkering of bijdrage in kosten komt niet tot betaling

Als uw uitkering of bijdrage in kosten niet tot betaling is gekomen kunt u verzoeken om een nieuwe berekening als uw inkomen daalt. Voor mensen die als burger zelf vervolging hebben ondergaan en over de Nederlandse nationaliteit beschikken is een beroep op de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) mogelijk. Misschien kunt u bij de Wubo een inkomstenonafhankelijke toeslag krijgen.