Manager Bedrijfsjuridische Diensten en team Zorg

Binnen een organisatie als de SVB (semioverheid, juridisch product, hoogwaardige ICT, mediagevoelig) zijn rechtmatigheid en integriteit doorslaggevende waarden. Het is de uitdaging van een directie Juridische Zaken om de organisatie zo veel mogelijk te ondersteunen bij de realisatie van deze waarden, met respect voor de expertise en de belangen van collega SVB directies. Ben jij de manager die hiervoor de verantwoordelijkheid durft te nemen?

Organisatie onderdeel Juridische zaken
Locatie Amstelveen
Opleidingsniveau Academisch
Uren maximaal 32-36
Geplaatst 02-10-2019

Wat ga je doen?

Bedrijfsjuridische Diensten (BJD) stelt de juridische kaders vast voor de bedrijfsvoering van de SVB. Kerntaken zijn advies en ondersteuning op de gebieden arbeidsrecht, fiscaal recht, civiel recht, aanbestedingsrecht, WOB, privacy recht en IT-recht. De Functionaris gegevensbescherming valt hiërarchisch binnen jouw verantwoordelijkheid. Functioneel rapporteert de FG rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. BJD heeft een formatie van in totaal 18 FTE.
Team Zorg adviseert de Directie Dienstverlening Persoonsgebonden Budget (DPGB) op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht, waarbij privacywetgeving en IT-recht een prominente rol spelen. Team Zorg zorgt voor de vaststelling en actualisering van de juridische kaders voor de primaire processen van DPGB en draagt zorg voor de vertaling van (wijzigingen in) de materiewetten naar de praktijk van de SVB. Daarnaast adviseert Team Zorg DPGB over juridische risico’s bij de digitalisering van haar dienstverlening. Team Zorg heeft een formatie van in totaal 12 FTE.
Je bent verantwoordelijk voor de medewerkers en het juridisch product van BJD en Team Zorg. Het secretariaat van de HR geschillencommissie en het binnen JZ georganiseerde Ethics Office valt eveneens onder jouw verantwoordelijkheid.

 

Wie zoeken we?

We zoeken een ervaren en inspirerend leidinggevende die begrijpt dat professionals ruimte en de juiste randvoorwaarden nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en nieuwe competenties te ontwikkelen.

De manager die we zoeken is een hoogwaardige juridisch manager die hart heeft voor de publieke zaak en beschikt over brede kennis en ervaring bij voorkeur op arbeidsrecht, fiscaal recht, civiel recht, aanbestedingsrecht, WOB, privacy recht en IT-recht. Je bent in staat de Raad van Bestuur van de SVB te ondersteunen door juridische en strategische kennis om te zetten in praktisch uitvoerbare en verantwoorde adviezen. Je kunt goed uit de voeten met de gewetensrol van de JZ.

De positie vereist conceptueel denkvermogen, overtuigingskracht, bestuurlijke en organisatie sensitiviteit, stressbestendigheid, samenbindend leiderschap en een duidelijke visie op de juridische functie van een complex bedrijf als de SVB. 

Jouw werkplek

De juridische functie is cruciaal voor de kwaliteit van de dienstverlening van de SVB. De kernopgave voor de directie Juridische Zaken (JZ) is om partner én geweten te zijn bij de advisering van de SVB vanuit de bedoeling van wet- en regelgeving. Vanuit deze dubbelrol voorkomt of verkleint JZ risico’s op het gebied van de rechtmatigheid, op financieel en politiek terrein en met betrekking tot het imago van de SVB. Dit doet JZ door kaders te stellen en toe te zien op naleving van gemaakte afspraken en door vakkundig te adviseren, waardoor ook het juridisch inzicht en de kennis (‘juridische awareness’) binnen de organisatie wordt vergroot. Naar buiten toe vertegenwoordigt JZ  de organisatie in rechte.

Resultaatverantwoordelijke teams (RVT) zijn het uitgangspunt binnen JZ. Sturing vindt plaats op meetbaar resultaat en niet op het proces. Dit vraagt om een benadering van de medewerkers passend bij de professionele ruimte van het RVT. Span of control schuift op in de richting van span of coaching.

JZ heeft een vaste formatie van ongeveer 70 fte en bestaat uit vier onderdelen: Recht en Beleid (R&B), Beroep & Ondersteuning (B&O), Bedrijfsjuridische Diensten (BJD) en Team Zorg. Deze vier onderdelen worden aangestuurd door een tweetal managers: één voor de bestuursrechtelijke ondersteuning (R&B en B&O tezamen in Beleid & Beroep) en één voor de civielrechtelijke (BJD) ondersteuning van de SVB alsmede de PBG-ondersteuning (Team Zorg). De SVB zoekt een manager voor de teams BJD en Team Zorg.

Tot voor kort rapporteerden de beide managers JZ aan de directeur JZ. Met ingang van 1 oktober 2019 zal JZ tezamen met Strategie & Externe Betrekkingen en Communicatie & Voorlichting één directie gaan vormen.  

Ga voor de SVB

Als uitvoerder van volksverzekeringen bedienen we meer dan vijf miljoen klanten en keren we ruim 43 miljard euro per jaar uit. Van kinderbijslag tot AOW: iedereen die er recht op heeft moet op ons kunnen rekenen. Een belangrijke maatschappelijke taak die jou relevant werk oplevert. Maar dat is niet het enige. Met ruim 4.000 medewerkers en als organisatie in beweging zijn er bij ons volop carrièrekansen. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we graag jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daar komt een prettige, inspirerende werksfeer bij. Toon jij initiatief, daadkracht en denk je graag in oplossingen? Dan kun je rekenen op een baan met perspectief, veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.    

Wat bieden we?

Het leukste werk dat er is als je van regeltjes houdt! De sfeer bij de SVB is open, informeel en professioneel en je leidinggevende houdt het vooral bij het geven van kaders én vrijheid. Aan jou om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Jouw ontwikkeling is belangrijk voor ons en we geven je royale mogelijkheden om aan je eigen ontwikkeling te werken. Verder hebben we voor jou:

  • Een salaris van minimaal € 5.077,- tot maximaal € 7.004,- bruto per maand;
  • Een werkweek van 32 tot 36 uur;
  • Een pensioenregeling via het ABP, 8% vakantiegeld, een 13e maand en een reiskostenvergoeding;
  • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals invloed op je flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
  • Een moderne, flexibele werkplek en tools om je werk op meerdere plaatsen te doen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Henriette Vaillant, Senior HR Adviseur, via hvaillant@svb.nlof 06-53391639.

Solliciteren

Solliciteer via de button vóór 14 oktober 2019 ter attentie van Judith Janssen, Manager Bedrijfsjuridische Diensten.