Attaché Sociale Zaken

Organisatie onderdeel Strategie en externe betrekkingen
Locatie Ankara
Opleidingsniveau Academisch+
Uren maximaal 36
Geplaatst 21-11-2018

Wat ga je doen?

Per medio 2019 zijn wij op zoek naar een attaché Sociale Zaken. Deze attaché geeft leiding aan het bureau voor sociale zaken dat deel uitmaakt van de Nederlandse ambassade in Ankara. Er werken 8 lokale medewerkers op het bureau, verdeeld over een binnen- en buitendienst.
De buitendienst houdt zich bezig met het uitvoeren van controles en verificaties en het geven van voorlichting aan te bezoeken klanten in Turkije. Vanuit de standplaats Ankara worden ter plekke rechtsgegevens verzameld. Dit betreft niet uitsluitend de SVB regelingen zoals AOW, ANW, AKW en remigratie wet, maar ook regelingen van het UWV, CAK en gemeenten zoals de WIA, de Zorgverzekeringswet en de PartcipatieWet.
De voornaamste taak van de binnendienst bestaat uit het voorlichting geven aan uitkeringsgerechtigden en het assisteren van uitkeringsgerechtigden t.a.v. hun contacten met Nederlandse uitvoeringsinstellingen op het terrein van de sociale zekerheid, de Zorgverzekeringswet en belastingzaken.
De attaché geeft integraal leiding aan de lokale medewerkers en is verantwoordelijk voor hun professionele en inhoudelijke ontwikkeling. Ook geeft hij/zij voorlichting en draagt hij/zij zorg voor een goede rapportage aan diverse opdrachtgevende instanties.
Naast het leidinggeven aan het bureau is de belangrijkste taak van de attaché het leggen en onderhouden van contacten met en tussen verbindingsorganen, de Turkse autoriteiten en de instanties in Nederland zodat de opgedragen taak optimaal wordt uitgevoerd. De attaché adviseert in dat verband gevraagd en ongevraagd aan het Ministerie van SZW, de ambassade (Ministerie BZ) en de uitvoeringsinstellingen. Afhankelijk van ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de bilaterale samenwerking en op de uitvoering van de kernactiviteiten neemt de attaché het initiatief tot ontwikkeling van nieuw beleid, nieuwe werkmethoden of proces veranderingen.

Wie zoeken we?

  • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
  • Je bent een ervaren leidinggevende (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) en hebt laten zien dat je in staat bent te opereren in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld;
  • Je bent tactvol in je optreden, staat stevig in je schoenen en hebt een ruime dosis incasseringsvermogen; 
  • Je hebt aantoonbare ervaring met advisering op strategisch niveau;
  • Je opereert effectief richting diverse opdrachtgevers;
  • Je bent richtinggevend en geeft ruimte en vertrouwen aan medewerkers. Je werkt samen met je team, je coacht, motiveert en hebt aandacht voor mensen. Daarnaast beschik je over ruime kennis van de sociale zekerheid en de internationale aspecten daarvan. 

Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht.
Naast de kerncompetenties samenwerken in een interculturele omgeving en verandervermogen zijn de competenties omgevings- en risicobewust, pro-actief, integriteit, beheersing operaties, flexibel gedrag en netwerkvaardigheid van belang voor deze functie.

Jouw werkplek

De attaché is in dienst van de SVB en valt hiërarchisch onder de directie Strategie en Externe Betrekkingen van de SVB. De attaché maakt deel uit van de ambassadestaf van de ambassade in Ankara en werk goed samen met de andere onderdelen van de ambassade. De attaché rapporteert aan de SVB en de ambassadeur (of diens plaatsvervanger) en aan de diverse opdrachtgevers: Ministerie van SZW, Belastingdienst, CAK, UWV en gemeenten.    

Opmerkingen
Omdat het hier een plaatsing op de Nederlandse ambassade betreft, zal de SVB naast deze sollicitatieprocedure de aan te stellen attaché aanmelden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die de attaché formeel moet accepteren. Zonder deze acceptatie vindt er geen aanstelling plaats. De aanstelling zal in beginsel voor de duur van vier jaar zijn. met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal 2 jaar. De SVB heeft met het UWV, het CAK, de Belastingdienst en het Ministerie van SZW afgesproken dat zij gelijktijdig kandidaten kunnen voordragen voor deze vacature.

Op het Rijksportaal is nadere informatie met betrekking tot de uitzending te vinden.  

Wat bieden we?

  • De functie kent een maximaal salarisbedrag van €6211,- bruto per maand. Afhankelijk van kennis en ervaring;
  • Een pensioenregeling van het ABP, 8% vakantiegeld en een 13e maand;
  • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Daarnaast kom je in aanmerking voor een buitenlandvergoeding.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Bert van Laar, Manager Externe Betrekkingen, via 020 656 4816.

Solliciteren
Solliciteer via de button vóór 13 december 2018 ter attentie van Henriëtte Vaillant, HR Adviseur.

​Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Een VOG screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.