Wbpzo

Welke financiële ondersteuning is mogelijk?

De Wbpzo geeft financiële ondersteuning in de vorm van:

  • pensioenen
  • bijdragen in kosten.

Buitengewoon pensioen

Een buitengewoon pensioen garandeert een individueel vastgesteld inkomen. Dit gegarandeerde inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de mate van invaliditeit. Uw overige inkomsten (bijvoorbeeld AOW en particulier pensioen) worden door de uitkering aangevuld als die lager zijn dan het gegarandeerde inkomen.

Bij de vaststelling van het gegarandeerde inkomen wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van bevordering, grotere vakbekwaamheid, uitbreiding van bedrijf en vergelijkbare factoren.

Uitkering als zeeman

Als zeeman krijgt u een pensioen als u tenminste 10% invalide bent door de gezondheidsschade die door de vaarplicht of de oorlog is ontstaan. Bij een invaliditeit van 80% of meer krijgt u ook een ‘vermeerdering’ en de vaste vergoeding

Uitkering als nabestaande

Bent u weduwe of weduwnaar van een zeeman, en kreeg uw partner een pensioen van ons? Dan kunt u als nabestaande ook een pensioen van ons krijgen. Voor u als nabestaande geldt ook de voorwaarde van trouw aan de Nederlandse zaak.

De hoogte van het buitengewoon pensioen

De hoogte van uw buitengewoon pensioen hangt onder meer af van uw invaliditeitspercentage en uw andere inkomsten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om eventuele andere pensioenen of uitkeringen die u geniet, de inkomsten uit AOW van u en uw partner en uw vermogensinkomsten. Het bedrag van het pensioen wordt ieder jaar in januari en juli verhoogd met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland.

Naar boven

Bijdragen in kosten

Maakt u kosten door de gezondheidsschade die u door vaarplicht of de oorlog heeft gekregen? Dan kunt u een bijdrage krijgen in deze kosten. Denkt u hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

De bijdrage is alleen voor de kosten die niet door uw verzekering of een andere instantie worden vergoed. Voor kosten die al heeft gemaakt kunt u tot uiterlijk een kalenderjaar later een aanvraag doen. De hoogte van de bijdragen in kosten wordt individueel vastgesteld.

Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdrage in kosten krijgen.

Naar boven