Wbpzo

Wat is de Wbpzo?

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een dienstbetrekking als zeeman hadden en gezondheidsschade hebben opgelopen in verband met de vaarplicht of de oorlog.

Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige wezen van zeelieden kunnen ondersteuning krijgen.