Wbpzo

Wat zijn de vereisten voor nationaliteit, trouw en dienstvervulling

Nationaliteitseisen

Voor zeelieden geldt dat zij als bemanningslid tijdens de oorlogsjaren de Nederlandse nationaliteit hadden.

Trouw en dienstvervulling

Een zeeman die ontrouw was aan de Nederlandse zaak of zijn diensten niet steeds naar behoren heeft vervuld, krijgt geen financiële ondersteuning.