Wbpzo

Kunt u Wbpzo krijgen?

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u voldoet aan alle onderstaande voorwaarden, namelijk als u:

  • op enig moment tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de bemanning van een koopvaardijschip of zeevissersvaartuig en
  • gezondheidsschade heeft opgelopen in verband met de vaarplicht of de oorlog, en
  • valt onder de voorwaarden van nationaliteit, trouw aan de Nederlandse zaak en dienstvervulling.

Hierbij geldt voor koopvaardijschepen de periode van 1 september 1939 tot en met 3 maart 1946 en voor zeevissersvaartuigen de periode van 1 september 1939 tot en met 16 december 1945.

Zeelieden

Zeelieden zijn zowel mannelijke als vrouwelijke schepelingen en gezagvoerders. Het gaat hierbij vooral om diegenen op wie de vaarplicht rustte.

Zeevaartuig of zeevissersvaartuig

Een zeevaartuig of zeevissersvaartuig is een vaartuig of dok dat in Nederland thuishoorde. Het gaat om niet-marinevaartuigen, die vanuit een Nederlandse haven buitengaats gingen (of wilden gaan) of naar Nederlandse havens gesleept werden. Ook schepen die in geallieerd verband onder Nederlandse vlag voeren vallen hier onder.

Wanneer kunt u geen aanspraak maken?

Zeevaartuigen of zeevissersvaartuigen die in de oorlog Nederlandse havens konden aandoen bevonden zich volgens de wet "in de feitelijke macht van een vijandelijke mogendheid". In deze gevallen kan de bemanning geen aanspraak maken op een pensioen.

Uitzonderingen

Bij hoge uitzondering kunt u ook financiële ondersteuning krijgen als u niet precies onder de voorwaarden valt.