Wbpzo

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van uw brief start de procedure. 

De procedure gaat als volgt:

 1. u (of uw gemachtigde) krijgt van ons formulieren toegezonden,
 2. nadat we deze formulieren van u ontvangen start het onderzoek naar uw staat van dienst als zeeman,
 3. vervolgens vindt de medische beoordeling en
 4. het financieel onderzoek plaats,
 5. tenslotte ontvangt u van ons een beslissing met de resultaten van het onderzoek.

Klik voor een toelichting op één van onderstaande onderwerpen.

 • Hoe krijgt u een aanvraagformulier?

  Nadat uw aanvraagbrief bij ons is binnengekomen, sturen wij u een algemeen aanvraagformulier toe met het verzoek dit in te vullen. Als wij dit formulier hebben teruggekregen sturen wij nog twee formulieren toe:

  • een formulier met specifieke vragen over uw zeedienst en
  • een formulier met vragen over uw medische gegevens

  Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren kunt u ons bellen op telefoonnummer 071-5356888.

 • Onderzoek naar de staat van dienst als zeeman

  Eerst beoordelen wij of u als zeeman onder de vaarplicht viel, of u trouw aan de Nederlandse zaak bent geweest en of u uw taken steeds naar behoren heeft uitgevoerd. Hiervoor raadplegen wij onder andere het Instituut voor Maritieme Historie van de Koninklijke Marine en het Ministerie van Justitie.

  Als we geen bevestiging van uw staat van dienst als zeeman tijdens de oorlog kunnen vinden, dan stopt het onderzoek. Dit betekent niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar wel dat wij uw aanvraag moeten afwijzen. Van deze afwijzing ontvangt u een brief met onze beslissing.

  Wanneer uw oorlogservaringen wel zijn bevestigd, start de medische beoordeling. Als u alleen erkenning als vervolgde heeft gevraagd, stopt het onderzoek hier. U ontvangt hiervan een brief met onze beslissing.

 • Medische beoordeling

  Voor de medische beoordeling maakt onze arts een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij uw artsen of specialisten. Met de verkregen medische informatie beoordeelt onze arts of er een verband is tussen uw gezondheidsklachten en de vaarplicht of de oorlog. Ook beoordeelt de arts of u door blijvende gezondheidsschade financiële ondersteuning kunt krijgen.

  Het persoonlijk onderhoud met de arts (pdf, 118 kB)

 • Financieel onderzoek

  Als uit de medische beoordeling blijkt dat u financiële ondersteuning kunt krijgen, vindt een financieel onderzoek plaats. Om de hoogte van de uitkering of de bijdrage in kosten te berekenen vragen we soms nadere informatie over uw inkomsten. 

 • Wanneer kunt u een beslissing verwachten?

  Wettelijke termijnen

  Wij zijn volgens de wet verplicht uw aanvraag binnen een termijn van 7 maanden af te handelen. Als dit niet lukt informeren wij u daarover en wordt de termijn eenmaal met een periode van 8 weken verlengd. Als wij gegevens bij u of bij een buitenlandse instantie opvragen wordt de behandeltermijn opgeschort. Dit betekent dat de tijd die nodig was om de gevraagde gegevens te verstrekken niet meetelt in de behandelduur. Als we er niet in slagen om binnen de wettelijke termijn een beslissing te nemen, dan kunt u ons in gebreke stellen en een dwangsom eisen. Als dat aan de orde is ontvangt u daar nadere informatie over.

  Beslissing

  Na afronding van het onderzoek ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. In onze brief staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing.

  Krijgt u een pensioen of bijdrage in kosten, dan ontvangt u op een later moment nog een berekeningsbeschikking en een betalingsmededeling.