Wbpzo

Als wij niet op tijd beslissen

Wij zijn volgens de wet verplicht uw aanvraag binnen een termijn van 7 maanden af te handelen. Als dit niet lukt, krijgt u hierover bericht en wordt de termijn eenmaal met 8 weken verlengd.

Lukt het ons niet om binnen 8 weken alsnog een beslissing te nemen, dan kunt u een vergoeding krijgen. U ontvangt vanzelf informatie hierover als dit bij u van toepassing is.

Let op: de tijd die wij nodig hebben om informatie op te vragen bij u of bij een buitenlandse instantie, telt niet mee in de 7 maanden. Het onderzoek kan hierdoor langer duren dan 7 maanden.