Wbpzo

Voorschot of vastgesteld pensioen

Is uw buitengewoon pensioen vastgesteld en is er niets in uw omstandigheden gewijzigd? Dan krijgt u twee keer per jaar een betalingsmededeling. Hierin staat met hoeveel procent uw pensioen wordt verhoogd. Uw pensioen stijgt met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland.

Is er een wijziging in uw omstandigheden? Dan krijgt u een voorschot tot uw uitkering opnieuw is vastgesteld.