Wbpzo

Kunt u opnieuw aanvragen?

Heeft u nieuwe gegevens of zijn er nieuwe omstandigheden, dan kunt u altijd  opnieuw aanvragen. Als u wilt weten of het zinvol is om opnieuw aan te vragen  kunt u contact opnemen met een medewerker van ons bureau cliëntenservice (tel.  +31  (0)71 535 6888).

Opnieuw aanvragen als uw staat van dienst als zeeman tijdens de oorlog niet is bevestigd

Als wij geen bevestiging van uw staat van dienst als zeeman tijdens de oorlog hebben kunnen vinden, betekent dit niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar dat wij uw aanvraag moesten afwijzen. Van deze afwijzing heeft u in dat geval een beschikking ontvangen. Opnieuw aanvragen kan zinvol zijn als u over nieuwe relevante gegevens beschikt.

Opnieuw aanvragen als uw gezondheidsklachten niet door de oorlog komen

Als uw aanvraag is afgewezen omdat uw gezondheidsklachten niet door de vaarplicht of de oorlog maar door duidelijke andere oorzaken zijn ontstaan, kunt u opnieuw aanvragen als er sprake is van niet eerder beoordeelde  gezondheidsklachten. In de praktijk kunnen vooral geestelijke gezondheidsklachten nog op latere leeftijd verschijnen. Nieuwe lichamelijke klachten zijn meer dan 60 jaar na de oorlog meestal een gevolg van ouderdom of  slijtage.

Uw gezondheidsklachten zijn niet ernstig genoeg

Als uw aanvraag is afgewezen omdat de gezondheidsklachten die door de vaarplicht of de oorlog zijn ontstaan geen blijvende beperkingen met zich mee brachten, kunt u opnieuw aanvragen als deze gezondheidsklachten zijn verergerd.

Uw pensioen of bijdrage in kosten komt niet tot betaling

Als uw buitengewoon pensioen niet tot betaling komt kunt u verzoeken om een nieuwe berekening als uw inkomen daalt.