Wbp

Veranderingen die u moet doorgeven

Bij wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden wordt uw pensioen of bijdrage in kosten vaak opnieuw berekend. Het is daarom van belang om wijzigingen op tijd door te geven.

Hoe geeft u een wijziging door?

U kunt ons een brief of een e-mail sturen, of bellen met ons kantoor.

Neem contact op

Welke veranderingen moet u doorgeven?

Hieronder staan alle veranderingen die u aan ons moet doorgeven, op een rij.

Verhuizing

Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u binnen Nederland naar een ander adres, dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Als u de verhuizing bij uw gemeente meldt, geeft de gemeente uw nieuwe adres aan ons door.

Verhuizen buiten Nederland

Als u naar een ander land verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door. Doe dit ook als u al buiten Nederland woont en dan verhuist naar een ander land of naar een adres in hetzelfde land.

U verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis

Als u verhuist naar een verzorgingshuis, verandert er niets aan uw buitengewoon pensioen en eventuele bijdragen in kosten. Als u verhuist naar een verpleeghuis verandert er ook niets aan uw buitengewoon pensioen. Wel wordt in dat geval eventuele bijdragen in kosten een maand na de verhuizing gestopt als er geen kosten meer worden gemaakt. Over de financiële gevolgen van een dergelijke verhuizing nemen wij contact met u of uw gemachtigde op.

Naar boven

Overlijden

Als iemand overlijdt die een buitengewoon pensioen of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling. Ook zorgen wij er voor dat de Stichting 1940-1945 wordt geïnformeerd.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door. 

Naar boven

Samenwonen of gescheiden gaan wonen

Bij trouwen of samenwonen stellen we het buitengewoon pensioen opnieuw vast. Dit is ook het geval bij scheiden of uit elkaar gaan. De nieuwe vaststelling gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de omstandigheden zijn gewijzigd. Tot het moment van de nieuwe vaststelling wordt een voorschot op de uitkering uitbetaald.

Naar boven

Uw inkomen verandert

Als uw bronnen van inkomsten veranderen stellen we het buitengewoon pensioen opnieuw vast. Dit gebeurt als er een nieuwe bron van inkomsten bij komt of als een bestaande bron van inkomsten komt te vervallen.

Naar boven

U of uw partner bereikt de AOW gerechtigde leeftijd

U of uw partner bereikt de AOW gerechtigde leeftijd. Als u of uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, wordt uw uitkering opnieuw berekend. Uw nieuwe uitkering gaat in op de eerste dag waarin u of uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Wij sturen u vooraf al formulieren toe met vragen over de veranderingen in uw inkomsten, zoals AOW en pensioenen.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren kunt u ons bellen op telefoonnummer 071-5356888.

Naar boven